KASTAMONU HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0366) 214 00 72

Diğer

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu

7 AY SÜRELİ GEÇİCİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

- +

KASTAMONU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DYANIŞMA VAKFI

YAŞLILARA EVDE BAKIM PROJESİ KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE YAŞLI VE ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 7 AY SÜRELİ GEÇİCİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

 

Kastamonu-Merkez Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı olarak uygulayacağımız Yaşlılara Evde Bakım Projesi ile önceden tespit edilen korunmaya muhtaç yaşlılar ve engellilerin yaşadıkları yerlerin temizliği ve bakımı konusunda destek olunacaktır. Yaşlılara Evde Bakım Projesinin hayata geçirilmesi için;

Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirleyeceği çalışma bölgelerinde görevlendirilecek 4 kadın 3 erkek olmak üzere 7 Yaşlı Bakım Hizmetlerinde görev yapacak 7 ay süreli geçici personel alımı yapılacaktır.

Başvuranlar arasından mülakat yoluyla alım yapılacaktır.

Ön başvurular, 11.05.2022-19.05.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıdaki şartları uygun olanların;

 

  1. 1) Türk vatandaşı olan,
  2. 2) Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. 3) Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet, SRC2, SRC4 ve psikoteknik belgelerine sahip olmak
  4. 4)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  5. 5) Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  6. 6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7. 7) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. 8) En az ilkokul mezun olan,
  9. 9) Kastamonu İli merkezinde ikamet ediyor olan,
  10. 10) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İş Arayan kaydı bulunan

 

Adaylar;

1-İkametgâh,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),

4-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),

5-Diplomanın aslı ya da noter onaylı örneği

6- Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

7-Alanla ilgili sertifika ve belgeler

8-İş Kur’dan alınmış iş arayan kayıt belgesi

9-Erkek adaylar için Sürücü belgesi, SRC2, SRC4 ve psikoteknik belgeleri

10-Başvuru Formu

 

İle birlikte başvurularını 19.05.2022 tarihi pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapabileceklerdir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra yapılacak sıralama işleminden sonra adaylar mülakat için çağırılacaktır.

 

BAŞVURU YERİ: Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hepkebirler Mahallesi Omuzlu No:1/3 KASTAMONU

Telefon: 0 366 2140072-73

Faks: 0366 2121359

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.