KASTAMONU HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0366) 214 00 72

Diğer

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

- +

PERSONEL ALIM İLANI

KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı/Unvanı: KASTAMONU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Adresi: HEPKEBİRLER MAH. OMUZLU SOK. NO:1/3 MERKEZ/KASTAMONU
Telefonu: 0366 214 00 72-73 Faks no: 0366 212 13 59
TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Açık İş Sayısı:1
Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi (Belirsiz süreli) Deneyim Süresi:2 ay
Başvuru Tarihleri: 26.10.2022-07.11.2022
Başvuru Adresi: HEPKEBİRLER MAH. OMUZLU SOK. NO:1/3 MERKEZ/KASTAMONU
Başvuru Şekli :  Başvurular Https://vakifilan.aile.gov.tr/  adresinden yapılacaktır.
İrtibat Kişisi: Fatih TOKGÖZ Unvanı: Sos. Yard. İnc. Gör.
Telefonu:03662140072 E-posta:kastamonusydv@hotmail.com
GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ
Yer: VAKIF TOPLANTI SALONU
Tarih: Daha sonra belirlenecektir. Saat:
ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adresi: KASTAMONU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Çalışma Süresi: Daimi Çalışma Saatleri:
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)     GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanının özel şartlarında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. (EK-1)

 

B)      ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Maliye vb. bölümleri ile birlikte Halkla İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli Kamu Personeli Seçme sınavında (2021-2022 Yılı) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Kastamonu merkez ilçe sınırlarında ilan tarihinden önce son 6 ay ikamet ediyor olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu (İşe alınması kesinleşen adaydan istenecektir.)

6) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

7) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. (Mülakat esnasında araç kullandırılacaktır.)

8) Göreve başladığı tarih itibariyle en az 5 (Beş) yıl boyunca iş akdini sonlandırmayacağını beyan ve taahhüt etmek.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

11) Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

12) Üst ve orta seviye İngilizce ile orta veya az seviyede Arapça dil bilgisine sahip olması tercih sebebidir.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Özgeçmiş.

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği.

3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir.)

4) 2022 yılı KPSS- P3 sonuç belgesi.

5) Kastamonu İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ilan tarihi itibariyle son 6 aydır Kastamonu merkez ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge.

6) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

7) Bilgisayar sertifikası veya transkript.

8) Sürücü belgesi fotokopisi. Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir.

9) Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı belgesi.(Aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir. Askerliğini tecil ettirmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

10) Adli sicil belgesi.

11) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih: 26.10.2022
Adı Soyadı:Uğur BAŞAK
Unvanı:Vakıf Müdürü
Kaşe/İmza:

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.