KASTAMONU HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0366) 214 00 72

Diğer

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI İŞKUR BÜRO GÖREVLİSİ

- +

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)     GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. (EK-1)

 

B)      ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme sınavında (2021-2022 Yılı) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Kastamonu merkez ilçe sınırlarında ilan tarihinden önce son 6 ay ikamet ediyor olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu (İşe alınması kesinleşen adaydan istenecektir.)

6) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

7) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.(Mülakat esnasında araç kullandırılacaktır.)

8) Göreve başladığı tarih itibariyle en az 5 (Beş) yıl boyunca iş akdini sonlandırmayacağını beyan ve taahhüt etmek.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

11) Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

12) Üst ve orta seviye İngilizce ile orta veya az seviyede Arapça dil bilgisine sahip olması tercih sebebidir.

13) Erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Özgeçmiş.

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği.

3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir.)

4) 2021-2022 yılı KPSS- P3 sonuç belgesi.

5) Kastamonu İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ilan tarihi itibariyle son 6 aydır Kastamonu merkez ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge.

6) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

7) Bilgisayar sertifikası veya transkript.

8) Sürücü belgesi fotokopisi. Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir.

9) Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı belgesi.

10) Adli sicil belgesi.

11) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih: 13.01.2023
Adı Soyadı:Uğur BAŞAK
Unvanı:Vakıf Müdürü
Kaşe/İmza:

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.