KASTAMONU HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0366) 214 00 72

Vakfın Amacı ve Kapsamı

- +

Misyon

  • Yoksullukla mücadele alanında strateji geliştirmek,

  • Sosyal yardım yararlanıcılarını nesnel ölçütlere göre belirleyerek muhtaçlık temelinde verilen tüm sosyal yardımları tek merkezde birleştirmek,

  • Adil bir gelir dağılımını sağlamak amacıyla yoksul ve muhtaç vatandaşlarımızı düzenli sosyal yardımlar ile güçlendirmek,

  • Çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının kendi alın terleriyle geçinmelerini sağlamaktır.

 

Vizyon

Yoksulluğun olmadığı, geleceğe güvenle bakan bireylerden oluşan, müreffeh bir Türkiye için sosyal yardımları kapsayıcı ve etkin olarak kullanmak.

 

VAKFIN AMACI:

Fakrı zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektedir.

 

VAKFIN KAPSAMI:

Fakrı zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanları sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu kanun kapsamı içindedir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;

–          Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan, olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,

–          Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak,

–          Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.

Başvuru, ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kaymakamlık) yapılır.

Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla);

Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat,( evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü,yaşlı,yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

 

Yardımlarımız
Vakfımız kısıtlı bir bütçe ile yardım sağlamaya çalıştığından muhtaç durumunda bulunan kişilerin ancak acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmaktadır. Yardımlar sağlık, gıda, yakacak, eğitim, barınma ve geçimini temin edici yardımlar şeklinde yapılmaktadır.

 

Yardım Taleplerinin Değerlendirmesi

Yapılan tüm yardımlar İlçe Kaymakamının Başkan olduğu, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, Müftü, 1 Mahalle Muhtarı, 1 Sivil Toplum Kuruluş temsilcisi ve İl genel Meclisinin atayacağı 2 sivil üyeden oluşan Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmektedir

  1. Öncelikler: Sosyal güvenliği, yeterli mal ya da geliri olmayan, çalışabilir durumda kimsesi ve bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, yaşlılar, sakatlar, yatalak hastalar ve dul bayanlar,

  2. Öncelikler: Sosyal güvenliği, yeterli mal yada geliri olmayan, çalışabilir durumda kimsesi, bulunmayan, ancak çalışabilir durumda kimsesi bulunmamakla birlikte bu kimseleri de işsiz olanlar,

  3. Öncelikler: Sosyal güvenliği, yeterli mal ya da geliri olmayan, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, ancak çalışabilir durumda kimsesi olmakla birlikte bu kişilerin gelirleri çok düşük olanlar.

 

Diğer Hususlar

  1. Vakfımızdan yardım yapılırken aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre hareket edilmektedir.

–          Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan yaşlılar,

–            Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan sakatlar, engelliler ve daimi hastalar,

–          Yoksul ve bakmakla yükümlü kimsesi olmayan dul bayanlar,

–          Bir dönem için hayatını sürdürme güçlüğüne düşmüş, az bir destekle kendine yeterli hale gelebilecek diğer yurttaşlar,

  1. Vakıf tarafından hiçbir kimseye aylık, maaş, ücret vb. adı altında periyodik bir yardım yapılmamaktadır.

  2. Vakıf yardımları bir işsizlik sigortası niteliğinde değildir. Bu nedenle genç ve çalışabilir normal şartlarda yardım yapılmamaktadır.